THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỊCH NGHỈ LỄ 30/04- 01/05 NĂM 2017

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỊCH NGHỈ LỄ 30/04- 01/05 NĂM 2017
THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ NHÂN VIÊN, QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC VỀ VIỆC NGHỈ LỄ 30/04- 01/05NGH LE 30(6)

1. THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ LỄ 30/04-01/05 NĂM 2017
CĂN CỨ VÀO TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY VIỆT AN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ NHÂN VIÊN VỀ LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH  NHƯ SAU
THỜI GIAN NGHỈ:
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH TỪ NGÀY 30/04 ĐẾN HẾT NGÀY 02/05 ĐI LÀM LẠI BẮT ĐẦU TỪ  THỨ 4  NGÀY 03/05/2017
2. TRÁCH NHIỆM CÁC PHÒNG BAN:
– PHÒNG KINH DOANH: CÓ TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO CHO KHÁCH HÀNG / ĐỐI TÁC VỀ LỊCH NGHỈ LỄ CỦA CÔNG TY ĐỂ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG VIỆC ĐẶT HÀNG VÀ GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG / ĐỐI TÁC.
– BỘ PHẬN VĂN PHÒNG: TẤT CẢ NHÂN VIÊN PHẢI THỰC HIỆN TỔNG VỆ SINH NƠI LÀM VIỆC, PHÒNG BAN CỦA MÌNH. SẮP XẾP GỌN GÀNG, NGĂN NẮP BÀN LÀM VIỆC, TẮT HẾT CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN,
CÚP CẦU DAO TỔNG NƠI LÀM VIỆC TRƯỚC KHI NGHỈ LỄ.
– BỘ PHẬN KHO: PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO QUẢN HÀNG HÓA, SẮP XẾP XE VÀ HÀNG HÓA GỌN GÀNG, TẮT HẾT CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN, CÚP CẦU DAO TỔNG…. TRƯỚC KHI KHÓA NIÊM PHONG CỬA KHO.
THỦ KHO CÓ TRÁCH NHIỆM LẬP BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NIÊM PHONG CHO BỘ PHẬN THU MUA Ở KHO KHÀNG TẠI TRỤ SỞ TÂN BÌNH.
-YÊU CẦU CÁC BỘ PHẬN THỰC HIỆN TỐT NỘI DUNG THÔNG BÁO NÀY.
GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ )
VIETANSAFETY

Leave a Comment